Після здобуття незалежности український футбол поступово виходить на європейський рівень, що потребує національного підходу до його опису й осмислення. Футбольний дискурс формує основний сегмент спортивного дискурсу, зважаючи на своє перше місце серед уболівальницької спільноти. Лінгвістика футболу поступово набуває національних рис, однак вона не може не бути інтернаціональною. Ця дисципліна допоможе усвідомити специфіку українського футбольного дискурсу, зрозуміти динамічні процеси, що відбуваються в його лексико-фразеологічному складі, з’ясувати, чому вболівальницька спільнота так потужно впливає на розвиток мови та історії, а також дасть змогу навчитися читати… по губах, адже висловлювання тренерів «по той бік екрана» – нове поле для лінгвістичних досліджень.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна