Курс читається студентам спеціальності економічна кібернетика першого року навчання.

Під час вивчення курсу студенти опанують базові навики програмування мовою R, прийоми роботи з різними типами даних, вивчать найбільше вживані оператори.

Курс "Вступ до прикладного програмування в R" читається за принципами змішаного навчання (blended learning): спільна робота в аудиторія та онлайн-кімнатах, а також самостійна робота студентів через сервіс DataCamp та з матеріалами підготованими викладачем.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна