Метою курсу є ознайомити слухачів з основними засадами управління науковими проектами, а також розвинути компетенції із застосовування отриманих знань у виконанні практичних завдань (розробки індивідуальних наукових проектів).


Курс "Управління науковими проєктами" читається для аспірантів:


Код та найменування спеціальності: 

·       031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       033 Філософія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).


Код та найменування спеціальності: 

·       073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       053 Психологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       052 Політологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       081 Право (освітньо-наукова програма)

Рівень вищої освіти: Третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна