Метою викладання обов'язкової навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про теоретичний та праксеологічний виміри міжнародних конфліктів, зокрема орієнтуватися в основних термінологічних поняттях, підходах, теоріях окресленого курсу; аналізувати типи, види та фази конфліктів, простежувати особливості та характер сучасних міжнародних конфліктів та шляхи їх розв’язання в системі національної та міжнародної безпеки.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна