Курс спрямований на розгляд головних аспектів державотворення. Основним завданням будь-якого суспільства є забезпечення життєдіяльності його членів, тобто захист своєї території, власної системи цінностей. Військовій справі та війні з найдавніших часів були підпорядковані майже усі сфери діяльності людини та політичних об’єднань. Військова справа, оборона і наступ стали невід’ємними елементами функціонування людської цивілізації. Вищеназвані тези прямо відноситься до найдавніших періодів історії людських спільнот і, на жаль, залишаються актуальними і до нині. Війни і військові конфлікти, коаліції і дипломатичні перемовини, еволюція озброєння армій залишили помітний слід у творенні більшості сучасних національних держав. Глобалізація у всіх своїх проявах чинить різного плану впливи на людські спільноти.

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна