Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини»

3 ECTS; 90 годин: 20 лекційних, 16 практичних та 54 самостійна робота; іспит