Навчальна дисципліна для студентів економічного факультету, спеціальності фінанси, банківська справа та страхування

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

    • Бізнес-аналітика

    • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Заочна