Код та найменування спеціальності: 
     029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
    Денна
    Заочна