Код та найменування спеціальності

·         291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації

·         Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·         Денна