Мета та завдання навчальної дисципліни – формування у студентів поглиблених знань про організацію та функціонування Європейського Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них України, вивчення сучасних тенденцій розвитку та актуальних проблем європейської інтеграції, обґрунтування конкретних напрямів та форм оптимізації євроінтеграційного курсу України.

Основними завданнями курсу є:

·                     аналіз сутності і змісту основних проблем європейської інтеграції;

·                     визначення стану та перспектив розвитку Європейського Союзу;

·                     виявлення та вивчення зовнішніх і внутрішніх чинників, які обумовлюють сучасні тенденції і проблеми розвитку ЄС;

аналіз практики реалізації та прогностичний аналіз перспектив європейської політики України (політичної складової, безпекового та економічного вимірів).

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна