Курс «Лінгвоісторіографія» як компонент мовної підготовки магістра розширить знання студентів не лише про розвиток мов, але й дасть змогу студентам-магістрам розібратися в особливостях теоретичних засад лінгвістики. Курс «Лінгвоісторіографія» сприяє систематизації знань студентів про історію лінгвістичної науки, основні категорії лінгвістики та лінгвістичних шкіл, представників наукових європейських і американських шкіл, підходів до тлумачення тих або інших понять тощо. Він є обов'язковою дисципліною програми підготовки магістра. 


Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна