У світі, який стає все більш глобальним, полікультурним та багатомовним, посередництво (медіація) є основоположною частиною повсякденного життя. У контексті вивчення мови медіація розвиває поєднання навичок сприйняття, продуктивних та інтерактивних навичок, а також суб-навичок, що передбачають здатність домовлятися та визначати культурні відмінності, які є найважливішими життєвими навичками. Основна вимога мовного посередництва - допомогти людям спілкуватися у вирішенні проблеми. Для цього можна використовувати два типи медіації: інтралінгвістичне посередництво, яке здійснюється в межах однієї мови, наприклад, англійська - англійська, та інтерлінгвістичне посередництво, яке здійснюється між двома різними мовами, наприклад українською - англійською.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна