Мета курсу - навчити практично застосовувати сучасне програмне забезпечення для керування перекладацькими проєктами.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна