Код та найменування спеціальності: 
  • 031 Релігієзнавство

Спеціалізації: 

    • Історія релігії

    • Філософія релігії

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.