Код та найменування спеціальності

  • 053 Психологія

Спеціалізації

    • Вікова та педагогічна психологія.
    • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

    • Денна
    • Заочна