Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета – ознайомити  магістрантів з теоретичними основами і прикладними аспектами медіалінгвістики як науки й навчальної дисципліни з огляду на те, що саме сучасні ЗМК визначають мовну та соціокультурну парадигму сьогоднішнього інформаційного суспільства.


Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна