II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Дослідити джерела виникнення та шляхи розвитку засобів масової інформації різних країн світу і таким чином допомогти студентам отримати комплексне уявлення про світову журналістику як багатоплановий та динамічний феномен.

Мета реалізовується шляхом розв’язання таких завдань:

- розглянути проблему періодизації світових ЗМІ;

- висвітлити основні віхи розвитку ЗМІ країн світу від зародження  до кінця ХVІІІ століття;

- дослідити еволюцію основних видів видань і окремих жанрів журналістики;

- проаналізувати специфіку, історію світових шкіл журналістики;

- окреслити основні перспективи розвитку ЗМІ, виходячи з відомостей про їхню історію.Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна