Методика викладання – дисципліна, скерована не лише на підготовку викладачів і викладачок курсів журналістикознавчого циклу, але й на формування комунікативних компетентностей студентів / студенток, поглиблення знань у певній дисципліні, у психології комунікації, психології групи тощо, що, звісно, відіграє важливу роль у формуванні журналіста / журналістки.

Знання методів навчання дозволить краще усвідомлювати логічність і продуманість навчального процесу, допоможе знайти механізми оптимізації роботи в колективі.

Мета навчальної дисципліни – підготувати фахівців у сфері соціальних комунікацій і журналістики, здатних ефективно організовувати роботу групи (колективу, команди), які володіють поглибленими знаннями з певної дисципліни і мають компетентності навчати.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна