Курс «Інформаційна політика» покликаний надати ґрунтовні знання щодо інформаційної політики України студентам, ознайомити з механізмами здійснення інформаційної політики, зокрема в галузі ЗМІК, засобами формування іміджу держави (наприклад, засобами ЗМІК та соціальної реклами), аспектами формування картини світу як продукту інформаційної політики і водночас як її форманти тощо.

Програма з навчальної дисципліни розроблена з урахування адаптованих до практичних вимог журналістської професії знань із політології, іміджелогії, стратегії і тактик інформаційної війни та ін.  

Мета навчальної дисципліни – усвідомити роль і місце журналіста і ЗМІ у здійсненні інформаційної політики.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Управління, організація і виробничо-технічна робота в ЗМК; наукова та викладацька діяльність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.