«Редагування» є однією з дисциплін навчального плану спеціальності «Журналістика», що забезпечує підготовку фахівців саме у сфері інформаційної діяльності. Розвиток видавничої справи зумовлює потребу в знаннях методики аналізу і вдосконалення текстових елементів журналістського твору у зв’язку з підготовкою його до друку.

Навчальна дисципліна «Редагування» покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння навичками редакторської діяльності, головно методами і прийомами роботи з різними видами текстів, їх тематичною, композиційною, архітектонічною, фактологічною та іншими видами структури, мовою, стилем тощо; оволодіння загальними і спеціальними нормами редагування.

Мета навчальної дисципліни – надати студентам належні знання про особливості діяльності літературного редактора й коректора, розвинути уміння й навички, безпосередньо пов’язані з редакторською працею (оволодіння різними видами правлення й корегування журналістських та інших видів текстів).

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна