Текстознавство – одна з дисциплін теоретико-методологічного циклу, які формують такі ключові знання студентів/-ок - журналісті/-ок, володіння термінологічним апаратом журналістикознавства (наприклад, робота з такими категоріями, як текст, жанр, дискурс, контекст, структура тощо), знання структур текстів, зокрема інформаційних та аналітичних жанрів, усвідомлення природи журналістського дискурсу і його функціювання в соціумі тощо.

Вивчення того, як журналістський дискурс формує масову свідомість, картину світу чи громадську думку щодо певного факту / явища чи певної теми / проблеми, є одним із ключових аспектів, вивченню яких присвячений курс текстознавства.

Важливо зазначити, що дисципліна «Журналістикознавство: текстознавство» є значною мірою поглибленням курсу жанрології, що є однією з визначальних дисциплін у підготовці журналістів / журналісток.

Мета навчальної дисципліни – тлумачити й розуміти природу журналістського тексту, особливості його функціювання в соціумі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна