Пресова журналістика, попри поширену думку про її не адекватність сучасній технологічній та інформаційній ситуації, неможливість виконувати іманентні функції у зв’язку з конкуренцією з інтернет-ЗМК, все ж функціює в багатьох різновидах, спеціалізується відповідно до потреб потенційної / цільової аудиторії, тяжіє в нинішніх умовах до публікування матеріалів аналітичних чи навіть художньо-публіцистичних, натомість жанри інформаційні трансформуються головно через взаємодію з аналітичними  чи публіцистичними жанрами.

Дисципліна «Журналістський фах: пресова журналістика» розрахована на студентів першого курсу спеціальності «Журналістика», оскільки саме друковані ЗМІ осмислюються нині як основа чи першопочатки журналістики, що цілком виправдано з історичної точки зору.

Мета навчальної дисципліни – готувати якісні пресові матеріали в друковані ЗМІ різних видів (за контентом; за цільовою авдиторією тощо).

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна