«Жанрологія» належить до базових курсів на спеціальності «Журналістика» з кількох причин. По-перше, дисципліна забезпечує формування ключових компетентностей у студентів, як-от робота з різними джерелами інформації, збирання, оброблення та поширення інформації різними видами ЗМІ, створення медійних текстів різних жанрів (інформаційних – у першому семестрі – та аналітичних) із дотриманням професійних журналістських стандартів, вимог щодо структури, особливостей формулювання змісту, принципів журналістської етики тощо. По-друге, саме «Жанрологія» стає першою ланкою у вивченні пресової, фото-, радіо-, теле- та інтернет-журналістики, забезпечуючи системність та послідовність у вивченні студентами власне журналістики.

Важливо також зазначити, що певна кількість завдань та загалом методика навчання ґрунтовані на інтерактиві і створюють цілком професійну атмосферу у групі, а вимога публікування журналістських матеріалів у ЗМІ сприяє формуванню професійного портфоліо студентів журналістів.  

Мета навчальної дисципліни – готувати якісні журналістські матеріали інформаційних жанрів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Управління, організація і виробничо-технічна робота в ЗМК; наукова та викладацька діяльність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.