Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

    • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна