Теорія ймовірностей та математична статистика - самостійні математичні науки, які є теоретичною основою для багатьох економічних, соціологічних та спеціальних дисциплін. Теоретичні положення використовуються у багатьох галузях науки. 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями, методами, теоремами, формулами теорії ймовірностей та математичної статистики, допомогти набути первинні навички застосування теоретичного матеріалу, які застосовують в практиці, набути навичок побудови ймовірнісних і статистичних моделей, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та інтуїцію.

Для бакалаврату спеціальності 051 Економіка:


Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Для бакалаврату спеціальності 071 Облік і оподаткування:


Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Для бакалаврату спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна