Основним завданням курсу є засвоєння  студентами знань та набуття навичок і вмінь у галузі психосоматики в реабілітаційній сфері. Курс має на меті підготовку магістрів, що володіють знаннями, вміннями й навичками  надання психологічної і психотерапевтичної допомоги при психосоматичних розладах, діагностики психосоматичних розладів, та технік когнітивно-поведінкового втручання в обсязі, який є необхідним для того, щоб: 

  • здійснювати психологічні інтервенції при психосоматичних розладах;

  • визначати види стимулів,  які тригерують реакцію тіла; 

  • розробляти план індивідуальної роботи для надання психологічної і психотерапевтичної допомоги при психосоматичних розладах;

  • діагностувати психосоматичні прояви при різних психічних розладах; 

  • діагностика і лікування психосоматичних розладів як окремих  розладів чи супутніх ускладнень інших розладів;

  • встановлювати і вирішувати труднощі роботи при психосоматичних розладах.

Метою курсу є також виховання студентів у дусі загальнолюдських цінностей, деонтологічних основ терапевтичної практики, етики психореабілітаційної роботи при психосоматичних розладах. Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.