Код та найменування спеціальності: 
052 Політологія
Спеціалізації: 
Політологія
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
Денна
Заочна