Переважна більшість курсів, присвячених світовій літературі, які викладаються для студентів іноземної філології стосуються здобутків представників таких країн, як Англія та США, несправедливо залишаючи поза увагою літературу решту англомовного світу. Проза та поезія, що вийшли з-під пера синів та доньок Шотландії, Ірландії, Канади, Індії, країн Карибського та Північно-Тихоокеанського регіонів, теж зробили вагомий внесок у розвиток світової писемної творчості та культури загалом. З огляду на цей факт, такий сегмент літератури заслуговує на ретельніше вивчення та глибший аналіз.

Код та найменування спеціальності: 

·        035 Філологія

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна