Переважна більшість курсів, присвячених світовій літературі, які викладаються для студентів іноземної філології стосуються здобутків представників таких країн, як Англія та США, несправедливо залишаючи поза увагою літературу решту англомовного світу. Проза та поезія, що вийшли з-під пера синів та доньок Шотландії, Ірландії, Канади, Індії, країн Карибського та Північно-Тихоокеанського регіонів, теж зробили вагомий внесок у розвиток світової писемної творчості та культури загалом. З огляду на цей факт, такий сегмент літератури заслуговує на ретельніше вивчення та глибший аналіз.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

    • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна