2019/2020 навчальний рік

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра громадського здоров'я


Біостатистика  — це розробка і застосування статистичних і математичних методів для планування й аналізу проблем громадського здоров'я, профілактичних програм і біомедичних досліджень.


Код та найменування спеціальності: 
229 Громадське здоров’я
Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна