ІІ семестр 2019/2020 навчальний рік
Факультет політико-інформаційного менеджменту
Кафедра громадського здоров'я
22 Охорона здоров'я;  Освітньо-професійна програма 229 “Громадське здоров’я”
Промоція здоров’я; Менеджмент здоров’я” Кваліфікація – бакалавр громадського здоров’я

Епідеміологія – це  наука, яка вивчає прояви та чинники епідемічного процесу інфекційних хвороб та методику розробки і впровадження заходів (профілактичних і протиепідемічних) боротьби з інфекціями, вивчення закономірностей поширення захворювань у часі; виявлення причинно-наслідкових зв´язків захворюваності; розробки й втілення рекомендацій з оптимізації профілактики і боротьби з інфекційними хворобами. 

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 229 Громадське здоров’я
 • Спеціалізації: 

  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.

 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

 • Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна