Предметом епідеміології неінфекційних хвороб є захворюваність та поширеність неінфекційних хвороб та смертність і інвалідність від них. Вивчаючи епідеміологію студенти отримають базові знання із загальної та спеціальної  епідеміології, а саме опанують методиками дослідження причин і умов виникнення неінфекційних хвороб з метою розроблення профілактичних заходів. для організації та здійснення профілактичних програм в системі громадського здоров´я.

Епідеміологія: Неінфекційні хвороби

[        ]

 

  2019/2020 навчальний рік

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра громадського здоров'я

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 229 Громадське здоров’я
 • Спеціалізації: 
  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна