Де б ми не перебували нас завжди цікавлять питання, що в тій чи іншій мірі можуть впливати на наше життя і здоров’я. Знання про здоров’я та чинники, що його зумовлюють і які діють на нас безперервно на протязі всього нашого життя від народження і до смерті є надважливими для кожної людини. В середовищі життєдіяльності людини на сьогодні виділяють основні групи факторів впливу,  у  тому  числі,  біологічні (вірусні,  бактеріальні,  паразитарні), хімічниі (органічні, неорганічні), фізичні (шум, вібрація,ультразвук, інфразвук,      теплове,    іонізуюче, неіонізуюче  та   інші   види         випромінювання), соціальні (харчування, водопостачання, умови побуту, праці, навчання та відпочинку) та інші.  «Людина-цар природи», а може її не розумне і в деяких випадках жорстоке дитя? Чи загрожує нашій планеті екологічна катастрофа? Яким шляхом долати екологічні кризи? Чим ми дихаємо, яку воду та харчові продукти ми споживаємо? В яких умовах ми вчимось, проживаємо, працюємо та відпочиваємо? Відповіді на ці питання дає Загальна гігієна. Як навчальна дисципліна вона ґрунтується на вивченні студентами базових дисциплін з анатомії та фізіології людини, основ патології, епідеміології інфекційних та неінфекційних захворювань, промоції здоров’я. Включає в себе розділи з гігієни харчування, праці,  шкільної та комунальної гігієни. Визначає пріоритетність соціально-гігієнічних умов та чинників середовища життєдіяльності людини, що впливають на організм і визначають рівень здоров’я населення на індивідуальному та популяційному рівні. Закладає основи вивчення студентами методологічних засад та методів вивчення взаємозвязку між станом довкілля та здоров’ям людини, необхідності ведення здорового способу життя з метою профілактики захворювань.


ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра громадського здоров`я

22 Охорона здоровя; 229 «Громадське здоров`я»;

Освітньо-професійна програма «Громадське здоров`я»


 • Код та найменування спеціальності: 
  • 229 Громадське здоров’я
 • Спеціалізації: 
  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна