І. Опис навчальної дисципліни

Реформа галузі охорони здоров’я в Україні передбачає зміщення акценту національної політики з лікувально-діагностичної на профілактичну через розбудову нової системи громадського здоров’я. При цьому зростає попит не тільки на кадри медичних працівників різної кваліфікації та освітнього рівня, але й на фахівців, які будуть задіяні у сфері громадського здоров’я за міжгалузевим та міжсекторальним спрямуванням за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «громадське здоров’я» передбачає підготовку нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері охорони громадського здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров'я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я - в усіх політиках держави».

Навчальний план бакалавра спеціальності 229 Громадське здоров’я містить сучасні дисципліни: громадське здоров'я, біостатистика, загальна гігієна, епідеміологія інфекційних та неінфекційних хвороб, управління ризиками, психічне здоров'я, паліативна й хоспісна допомога,  промоція здоров'я та ін.

Поряд з цим слід відзначити, що значна увага приділена формуванню високого рівня знань для організації захисту громадського здоров’я в кризових та надзвичайних ситуаціях, захисту прав громадян у сфері охорони здоров’я та довкілля, питанням управління медичною галуззю її економічною та кадровою політикою, що забезпечується такими дисциплінами: біобезпека, біоетика з основами медичного права, екологічні кризи та катастрофи, екологічне право,  менеджмент в охороні здоров'я, економіка охорони здоров'я та ін.
І семестр

  2019/2020 навчальний рік

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра громадського здоров'я

Код та найменування спеціальності: 
229 Громадське здоров’я
Спеціалізації: 
  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна