Код та найменування спеціальності: 
  • 061 Журналістика
Спеціалізації: 
  • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
  • Денна