Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

    • Менеджмент здоров’я;

    • Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна