Курс передбачає формування у магістрів-політологів умінь та навичок зі застосування загальнонаукових, спеціальних та міждисциплінарних методів при дослідженні різноманітних міжнародних (глобальних і регіональних) процесів. Аналіз поточної політичної ситуації, аналітичне прогнозування спираються на широкий дослідницький інструментарій, яким мають оволодіти магістри, - одне з основних завдань даного курсу. 

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 052 Політологія
 • Спеціалізації: 

  • Політологія (спільна магістерська програма «Східні студії» з Варшавським Університетом).
 • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

 • Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.