• Код та найменування спеціальності: 


  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  • Спеціалізації: 


  • Країнознавство
  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  • Форма навчання: 

  • Денна