Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

ДеннаКод та найменування спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна