Моніторинг макроекономічної динаміки – це дисципліна, важлива для забезпечення

фундаментальної економічної підготовки фахівця будь-якого напряму навчання. В процесі

вивчення моніторингу макроекономічної динаміки студенти з‘ясовують механізм

функціонування національної економіки та можливості впливу на неї державних органів

шляхом проведення економічної політики держави. 

Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна


Код та найменування спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна