Код та найменування спеціальності: 
035. Філологія
Спеціалізації: 
  • 035.01 Філологія. Українська мова і література.
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна

Код та найменування спеціальності: 


035. Філологія

Спеціалізації: 


  • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)


Форма навчання: 


  • Денна
  • Заочна