Код та найменування спеціальності: 
035. Філологія
Спеціалізації: 
  • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна