Код та найменування спеціальності: 


035. Філологія

Спеціалізації: 


  • 035.01 Філологія. Українська мова і література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)


Форма навчання: 


  • Денна
  • Заочна