Мета вивчення курсу ознайомлення студентів із онтологічними, аксіологічними та антропологічними аспектами віртуальності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна.