• Код та найменування спеціальності: 
 • 034 Культурологія

 • Спеціалізації: 
  • Кіберкультура

  • Теорія культури

 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна

  • Заочна