• Код та найменування спеціальності: 
  • 034 Культурологія

  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
  • Форма навчання: 
    • Денна

    • Заочна