Мета та завдання навчальної дисципліни є формування у студентів здатності

розглядати психологічну безпеку як міждисциплінарну галузь  

наукового знання;  

аналізувати джерела психологічних загроз на різних рівнях;  

використовувати знання з проблем психологічної безпеки, які є   актуальними у сучасному суспільстві та виробництві.  


 • Код та найменування спеціальності: 
  • 053 Психологія
 • Спеціалізації: 
  • Вікова та педагогічна психологія.
  • Клінічна психологія.
 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна