Психологія здоров’я вивчає вплив психологічних чинників на здоров’я та поведінку у випадку хвороби, психологічні аспекти здорового способу життя, аналіз та оптимізацію системи охорони здоров’я та промоції здоров’я. Під час вивчення курсу «Психологія здоров’я» студенти зможуть системно узагальнити знання про психічне здоров’я людини, розглянути принципи та факти поліпшення психічного здоров’я людини, основні аспекти взаємовпливу позитивних (негативних) емоційних станів, способи психологічного захисту, професійного довголіття, що може сприяти переглядові ставлення до способу життя особистості. Слухачі курсу зможуть оволодіти сучасними підходами щодо розуміння уявлень про чинники та модель здоров’я, здоровий спосіб життя та зміст їх компонентів, збереження фізичного, психічного і соціального здоров'я і профілактиці його розладів, розуміння стресу, здоров’я і копінгу, а також знаннями і навичками застосування саногенного мислення, когнітивно-біхевіоральних технік для запобігання хвороб та дисфункцій. 


 • Код та найменування спеціальності: 
  • 053 Психологія
 • Спеціалізації: 
  • Психологія.
 • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
 • Форма навчання: 
  • Денна.
  • Заочна.
 • Код та найменування спеціальності: 
  • 229 Громадське здоров’я
 • Спеціалізації: 
  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна