Період навчання студентів у ЗВО часто супроводжується напруженням, стресом, тривожністю, що пов’язані з високою інтенсивністю навчального процесу, сумнівами у правильності професійного вибору, необхідністю долати перешкоди під час вирішення різних завдань, з одного боку, та несформованістю психоемоційної сфери юнаків, з другого. «Основи саногенного мислення» вивчає особливості прояву саногенного та патогенного мислення в осіб, будову їх психічних станів, причини виникнення негативних емоційних переживань, способи осмислення травмуючих емоціогенних факторів, пошук конструктивних програм поведінки, корекцію та засвоєння навичок застосування адекватних способів реагування в ситуаціях напруги. Застосування студентами методів формування саногенного мислення у навчальному процесі стане рушійним важелем у запобіганні захворювань серед студентів; оптимізує процес адаптації до різних життєвих обставин; сприятиме стійкості перед труднощами, забезпечить більш гнучкі способи реагування на обставини життя; дозволить покращити ведення конструктивного діалогу між студетами та викладачами, що, в свою чергу, покращить процес навчальної діяльності студентів.


 • Код та найменування спеціальності: 
  • 229 Громадське здоров’я
 • Спеціалізації: 
  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна