Зміст освіти і раціональне поєднання традиційних та інноваційних здоров’язбережувальних технологій забезпечують належну якість підготовки фахівців у галузі громадського здоров’я. Традиційно сучасна людина займається лікуванням хвороби, а не запобіганням їй. Однак поліпшення стану здоров’я залежить і від розумової діяльності самої людини щодо відновлення і розвитку життєвих ресурсів та промоції здоров’я. Спецпрактикум із збереження здоров’я – це практичний курс, який вивчає здоров'язбережувальні технології як інноваційний крок у формуванні здорового способу життя студентів спеціальності «Громадське здоров’я». Під час вивчення курсу «Спецпрактикум із збереження здоров’я» студенти зможуть оволодіти сучасними підходами і техніками у практичній роботі по збереженню здоров’я, розширити свої уявлення про особливості збереження фізичного, психічного і соціального здоров'я, розуміння здоров’я і стресу, просування здорового способу життя, а також оволодіють практичними навичками застосування сучасних методів психології для збереження здоров’я.

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 229 Громадське здоров’я
 • Спеціалізації: 
  • Менеджмент здоров’я;
  • Промоція здоров’я.
 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
 • Форма навчання: 
  • Денна
  • Заочна