Політику вивчають ще із Стародавньої Греції. Давньогрецький філософ Аристотель, написавши книгу під назвою «Політика», вважав, що «людина – це істота політична», оскільки бере участь у справах держави, тобто займається політикою. В свою чергу У. Черчіль стверджував «Якщо Ви не цікавитеся політикою, це ще не означає, що політика не цікавиться Вами». Тобто, в будь-якому випадку, ми є суб’єктом або об’єктом політики. Якщо Ви коли-небудь задавали питання «Що таке політика?» Цей курс для вас. Ви дізнаєтесь: Чому і як потрібно розділяти владу? Що таке сучасна демократія? Чому існують політичні партії? Яка виборча система найбільш підходить для країни? Яка різниця між парламентською та президентською формою правління? Як перевірити чи результати соціологічних опитувань відповідають реальній громадській думці? Відповіді на ці та багато інших цікавих питань пропонує цей курс. 

Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

пояснити основні принципи функціонування політичних інститутів;

продемонструвати знання з теорії та практики виборчого процесу;

перевіряти й інтерпретувати результати аналізу соціологічних досліджень;

збирати, обробляти та аналізувати інформацію щодо реальних явищ суспільного та політичного життя;

конструювати дизайн дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів.

Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Спеціалізації: 

o Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

o Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна